Belangrijk om te weten

Informeer goed of een aangifte bij de KBVB nodig is, want een aangifte heeft tot gevolg dat je niet mag trainen of spelen tot het dossier volledig is afgehandeld = “Attest van herstel”.

  • Bespreek dit eventueel met de clubverantwoordelijken en/of dokter.
  • Secretaris G.C. TOR Deurne Pirates: Luis ASSELBERGHS – l.asselberghs@skynet.be of +32 472 81 10 80
  • Voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijk RRIZIV-tarief (bv. Supplementen voor een eenpersoonskamer, speciaal gips e.d. zijn ten laste van de speler).
  • Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (bv tape, huur krukken,…) is er eveneens geen tegemoetkoming.
  • De KBVB hanteert een franchise van 13,40 € per dossier. (index 2024)
  • Gezien er in het verleden door veel clubs en spelers te vaak misbruik werd gemaakt van deze verzekering kijkt de KBVB de aangiften strikt na. De bedragen die men uitbetaalt dekken vaak niet de totaal gemaakte onkosten. Daarom raden we iedereen aan die over een hospitalisatieverzekering beschikt, om bij een vrij ernstig voetbalongeval, ook meteen hiervan aangifte te doen bij de verzekeraar van uw hospitalisatieverzekering.

Je kan het formulier hier downloaden en zelf printen: