ONTSTAAN TOR DEURNE PIRATES

GESCHIEDENIS

Met Olympic Pirates Deurne-Borgerhout (stamnummer 500) en Rochus Deurne (stamnummer 665) bevonden zich in Deurne twee traditieclubs die elk de kaap van de 100 jaar overschreden hadden.

Voor Rochus Deurne was dat het geval in 2020, wat Olympic Pirates betreft was dit in 2017 reeds een feit.

Ondanks die rijke geschiedenis, is de organisatie van een voetbalclub, van seniors tot een stabiele en gestructureerde jeugdwerking, het laatste decennium sterk gewijzigd.   

Rochus Deurne en Olympic Pirates waren ervan overtuigd dat er een dusdanige synergie bestond tussen beide clubs, dat een fusie enkel en alleen een meerwaarde kon betekenen.

Rochus Deurne mocht terugvallen op een sterk engagement inzake seniorswerking, terwijl Olympic Pirates een stevige en gedegen organisatie kon voorleggen op gebied van jeugdwerking in al haar facetten.

Dit gegeven heeft de voltallige besturen van beide clubs er toe gebracht om unaniem het licht op groen te zetten tot het aangaan van een fusie vanaf het seizoen 2020-2021.

Verder in dit dossier vindt u onze motivatie en plan van aanpak.

DOEL VAN DE FUSIE

De organisatie van een voetbalclub moet gedragen worden door vele schouders.

De bestuurders van de nieuwe fusieclub, tevens bestuurders van de beide vorige clubs, zijn ervan overtuigd dat de gezamenlijke schouders onder de nieuwe club sneller tot een beter en efficiënter resultaat zullen leiden dan afzonderlijk.

Verdere uitbouw van de jeugdwerking waarbij het kwalitatief sociale project onverminderd voortgezet wordt in samenwerking met de huidige partners, en tegelijkertijd op clubniveau vertrekken van het bestaande niveau, om zo nog verder toe te spitsen op de noden van de lokale gezinnen in Deurne en Borgerhout.

De fusieclub wil zich op voetbalgebied tevens richten op een zo hoog mogelijk opleidingsniveau; wat het jeugdsegment betreft is provinciaal voetbal een minimale doelstelling!

Onze beide eerste elftallen moeten op een zo kort mogelijke termijn een stabiele basis vormen voor de doorgroeimogelijkheden vanuit de jeugdwerking; hiervoor wordt gemikt op de seizoenen 2021-2022 en/of 2022-2023.

Bedoeling is om steeds twee eerste elftallen aan de competities te laten deelnemen.

Een B-team in 3e of 4e Provinciale om spelers vanuit onze jeugdwerking of vrije inkomende spelers de kans te geven zich te profileren met het oog op een verdere ontwikkeling.

Met het A-team ambiëren we een topper te worden in 2e Provinciale, op langere termijn een vaste plek in de hoogste Provinciale reeks, voor zover dit althans budgettair mogelijk zal zijn.

Sociale werking TOR Deurne Pirates

“Voetbal de motor, sociaal engagement de brandstof, diversiteit de kracht!”

TOR Deurne Pirates is een voetbalclub met een groot hart. Naast voetbal is het sociaal engagement een even belangrijke pijler. Via een laagdrempelige werking en interculturele dialoog willen we voetbal toegankelijk maken voor iedereen. De club vormt een sociaal platform waar ouders, kinderen, jongeren en vrijwilligers samenwerken aan een betere stad, zelfs een betere maatschappij. Via een competitieve en recreatieve opleiding krijgt elke speler de kans zich te ontwikkelen als voetballer. Het aanleren van sportieve vaardigheden gaat hand in hand met het ontwikkelen van sociale vaardigheden. De club draagt respect, gelijkwaardigheid en kwaliteit hoog in het vaandel en verwacht wederzijds engagement. Dit sociaal engagement komt tot uiting via huiswerkbegeleiding, huisbezoeken, schoolbezoeken, bezoeken aan bejaardentehuizen, toeleiding naar (studenten)werk.