MISSIE & VISIE

MISSIE & VISIE

Een missie, visie, normen en waarden die een vereniging bij haar acteren in acht neemt, zijn onlosmakelijk verbonden aan het bereiken van kwaliteit.

Dit vormt de basis voor alle activiteiten; zij geven de richting aan waarin de vereniging wil groeien dan wel veranderen.

Missie ​​

 • TOR Deurne Pirates zal doelmatig met partners, in het bijzonder met in de nabijheid gelegen sportverenigingen en overheden samenwerken om zodoende efficiënter en effectiever met de beschikbare middelen om te kunnen gaan
   
 • .TOR Deurne Pirates heeft een nauwe samenwerking met City Pirates
 • TOR Deurne Pirates zal samenwerken met in de nabijheid gelegen scholen en buurtverenigingen. De club biedt haar diensten en expertise aan voor het organiseren van sportdagen en schoolvoetbal; het zal er op neerkomen sport bij de jeugd meer te gaan promoten.                                                                                                                                                 
 • TOR Deurne Pirates, deskundig op het raakvlak van sport en spel.                                            De club is voor haar omgeving een betrouwbare en deskundige vereniging en biedt zowel recreatief -als prestatievoetbal aan, alsook een kwalitatieve jeugdopleiding.

Normen en waarden 

– Wij gaan met éénieder respectvol om.

– Wij zijn betrouwbaar en staan voor een open en heldere visie.

– Wij dragen steeds de normen en waarden van de vereniging uit.

– Wij luisteren naar elkaar en staan open voor kritiek waarvan wij kunnen leren.

Visie

 • TOR Deurne Pirates wil een kwaliteitsvolle opleiding geven aan alle jeugdspelers via een welomschreven sportieve visie, die door alle trainers gevolgd wordt, gebaseerd op de visie inzake jeugdopleiding van de KBVB/Voetbal Vlaanderen, aangepast aan de leeftijd.        
 • De doorstroming van zoveel mogelijk talentvolle eigen jeugdspelers naar het A-elftal is dé prioritaire doelstelling van onze jeugdopleiding. 
 • TOR Deurne Pirates is en blijft een typische “stadsclub” waar gezelligheid en plezier een centrale rol spelen.                                                                                                                                         
 • Onze jeugdopleiding is gestoeld op vrijwilligers met clubgevoel. Elke club is maar zo gezond als de basis waarop ze gebouwd is en daarmee willen wij dan ook samenwerken om ons “wij-gevoel” nog meer te versterken. 
 • TOR Deurne Pirates wenst zijn jeugdspelers zowel technisch, tactisch, fysisch als mentaal klaar te stomen voor een zo verregaand mogelijke “voetbalcarrière”.                                                              
 • De waarden “vriendschap”, “solidariteit”, “respect” en “sportiviteit” (FAIRPLAY) zijn belangrijke begrippen binnen onze jeugdopleiding, zodat voor iedere speler voetbal tot op latere leeftijd een plaats blijft houden. Dat kan als speler, coach, scheidsrechter en/of bestuurslid.